IrisbusCitelis 18m Galerie autobusů

Jak fotografovat autobus?

   Účelem této stránky není naučit kohokoliv fotografovat. Pokud chcete nějaké zasvěcené rady v tomto oboru, zavítejte raději na stránky www.dobre-svetlo.cz. Zde naleznete pouze popis toho, jak vypadají optimální snímky autobusů pro tyto stránky.

   Základním pohledem na autobus je samozřejmě pohled zepředu a zezadu. Slovy "zepředu" a "zezadu" však myslíme de facto rohy vozidla. Tedy takový pohled, aby byla vidět jak maska tak bok autobusu, resp. zadní část a bok autobusu. Nejoptimálnější samozřejmě je, když jsou k dispozici obě tyto fotografie a to pořízené takovým způsobem, že na každé z nich je zobrazen jiný bok vozidla. Na těchto snímcích by mělo vozidlo být vidět nejlépe celé, co největší, bez lidí a zakrytých částí. (Pozor na oříznutí vyčnívajících částí - zejména zpětných zrcátek!)
   Tento způsob fotografování autobusu preferujeme z důvodu, že je to nejlepší cesta, jak na minimální počet snímků získat základní představu o vozidle. Z takovýchto dvou fotografií totiž snadno poznáte tvar a velikost vozidla, počet a rozložení oken, počet náprav, tvary světlometů atp. Většinou se samozřejmě podaří zachytit také typové označení, jméno majitele a (registrační) značku autobusu.

Vzorový snímek - pohled zepředu Vzorový snímek - pohled zezadu

   Dalšími zajímavými pohledy jsou snímky pouze masky (proti autobusu "tváří v tvář") a/nebo pouze zadní části vozu. Pro samostané zařazení sice nejsou zdaleka tak vhodné jako pohledy z rohů, ale jako jejich doplněk bývají velmi zajímavé. Tyto fotky mohou být asi jediné, kdy se dá smysluplně využít fotografování na výšku. (I když tyto stránky v principu umožňují zařadit fotografii na výšku zcela libovolně.)

Vzorový snímek - pohled zepředu Vzorový snímek - pohled zezadu

   Nyní zmíníme snímky, které sice zde na stránkách nenajdete, ovšem jsou pro zařazení fotografií velmi důležité. Jedná se o snímky typového označení vozidla, jména majitele a (registrační) značky vozidla. Pokud nejsou tyto údaje snadno čitelné z výše zmíněných fotografií, nezdráhejte se obětovat několik vteřin na jejich nafocení. Zpětné dohledávání těchto informací je ve většině případů velmi problematické, ne-li nemožné.
   Typové označení autobusu najdete zpravidla na jeho zadní části. Mnoho výrobců jej ovšem situuje také na přední polovinu boku vozidla (za přední dveře). A to mnohdy i do výšky - nad okna vozidla. Máte-li přístup dovnitř vozidla a dostatečný prostor i čas tak učinit, vítáme i snímek výrobního štítku autobusu. Ten naleznete uvnitř vozidla, obvykle na stěně (schodiště) u předních dveří.
   Na různých veletrzích, výstavách, v muzeích a podobně, bývá také zvykem uvádět přesné informace o vozidle. Obykle buď nalepené přímo na skle vozu nebo na papíru vedle. Fotografie těchto informací je také vítaným doplňkem ke snímkům autobusu.

Vzorový snímek - typové označení vozidla Vzorový snímek - výrobní štítek vozidla
Vzorový snímek - jméno majitele vozidla Vzorový snímek - údaje o vozidle

   Má-li autor snímků možnost dostat se i dovnitř vozidla, je vhodné pořídit také snímky jeho interiéru. Zajímavý bývá zejména celkový pohled dovnitř vozidla od předních dveří a pohled na místo řidiče. Optimální je, když se na těchto fotografiích nevyskytují žádné osoby. Krom těchto dvou základních snímků je samozřejmě možné pořídit ještě mnoho fotografií zajímavých detailů uvnitř vozidla. To už ovšem závisí na pestrosti každého autobusu a všímavosti každého fotografa.
   V ještě výjimečnějších případech bývá možnost se podívat i do motorového prostoru vozidla. I tento snímek na galerii autobusů uvítáme.
   Na závěr tohoto odstavce jenom doplňme, že nemá cenu fotit interiéry vozidla, pokud neexistuje třeba jen jediný snímek jeho exteriérů. Důležitější a pro většinu lidí zajímavější je přeci jen venkovní vzhled autobusu.

Vzorový snímek - interiér vozidla Vzorový snímek - stanoviště řidiče
Vzorový snímek - motor vozidla  

   Každé vozidlo bývá něčím zajímavé, takže často lze pořídit i mnoho zajímavých snímků z dalších pohledů. Kupříkladu často jsou pěkné fotografie jen boku vozidla, či detailní pohled na jeho přední masku. Zde už však opět záleží na charakteru daného autobusu a fotografickém cítění autora. Stejně jako v případě interiérů. A také zde platí, že tyto snímky mohou spíše jen doplnit fotografie s celkovým pohledem na vozidlo, ale nikdy je nenahradí.

Vzorový snímek - pohled z boku Vzorový snímek - detail masky


Vyhledávání na Galerii autobusů


Náhodný snímek Galerie autobusů značky I, typu C
I C
Statistiky snímků
    Výrobců: 1
    Typů: 8
    Vozů: 3
    Snímků: 1
    Autorů: 1
Další weby o autobusech
Jiné zajímavé weby
tento web vytvořil a spravuje Aleš „ELfkaM“ Havlas © 2006 – 2022 | inzerce